Må-Fr: 08:00 - 18:00, Lö-Sö: 09:00 - 18:00
för dig

Markarbeten

Markarbeten

Utför även de flesta typer av markarbeten. Nedan är några exempel på tjänster som erbjuds. För mer information kontakta Hallindens Entreprenad.

• Garageuppfarter

• Dränering

• Dikesgrävning

• Rivning

• Tomtplanering och trädgårdsanläggning

• Vägtrummor

• Släntar och murar

• Omdisponering av trädgården